ALLIDRETT

ALLIDRETT

LINDEBERG SKOLE GYMSAL

Vi starter opp med aktiviteteter fra søndag 8.januar 2023 - søndag 2.april. Hver søndag 1400-1500.

Vi skal ha ulike innslag av aktiviteter som blant annet fotball, hinderløype, innebandy og cricket.

Det er begrensede plasser. Deltageravgift/påmelding er 50kr. 

For påmelding og spørsmål, kontakt barneidrettsansvarlig Amir Sharif ast28@live.no/93489053

22.12.2022 20:54