Valg årsmøte 2022

Valgkomiteen sender ut info om at aktuelle kandidater til styreverv bør melde seg

Valg årsmøte 2022

Valgkomiteen sender ut info om at aktuelle kandidater til styreverv bør melde seg:

Styreleder
Nestleder
1 Styremedlem
1 Vara

Send en introduksjon på hvorfor du er den rette kandidaten til Valgkomiteen. Valgkomiteen tar intervju av aktuelle kandidater. Valgkomiteen presenterer sin innstilling på årsmøtet.

Kontakt valgkomiteen på mail innen 18.februar: s.raja85@outlook.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengeliggjort senest 22.februar.

Dette innebærer at aktuelle kandidater for styreverv må melde seg med intro innen 18.februar slik at valgkomiteen kan intervjue aktuelle kandidater senest 19.februar og sende ut sin innstilling 22.februar.

09.02.2022 21:59